Katalog Produktów

Szczeliwa PTFE Gambit

Informacje techniczne

Typ szczeliwa: 608 Szczeliwo z przędzy z włóknistego PTFE wypełnionego grafitem i nasyconym olejem silikonowym
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
0-14 -200 do 280 oC p=20 bar
v=10 m/s
p=100 bar
v=2 m/s
p=100 bar
v=2 m/s

 

Typ szczeliwa: 6080 Szczeliwo splatane z przedzy z czystego uwłóknionego PTFE bez dodatku wypełniaczy i środków smarnych
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
0-14 -150 do 280 oC p=8 bar
v=8 m/s
p=60 bar
v=2 m/s
p=150 bar
v=2 m/s

 

Typ szczeliwa: 6081 Szczeliwo splatane z przędzy z czystego uwłóknionego PTFE nasyconego impregnatem na bazie silikonów
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
0-14 -200 do 280 oC p=20 bar
v=10 m/s
p=80 bar
v=2 m/s
p=20 bar
v=1 m/s

 

Typ szczeliwa: 6085N Szczeliwo splatane diagonalnie z przedzy GORE z włóknistego PTFE z inkorporowanym grafitem i dużą ilością oleju silikonowego
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
0-14 -200 do 280 [oC]

p=20 bar
v=25 m/s

p=150 bar
v=2 m/s
p=200 bar
v=2 m/s

 

Typ szczeliwa: 6088 Szczeliwo splatane z przędzy GORE G4 z włóknistego PTFE z inkorporowanym grafitem
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
0-14 -200 do 280 [oC]

p=50 bar
v=8 m/s

p=200 bar
v=2 m/s
p=400 bar
v=1 m/s

 

Typ szczeliwa: 6084 Szczeliwo z przędzy z włóknistego PTFE wypełnionego grafitem i nasyconego dużą ilością oleju silikonowego
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
0-14 -200 do 280 [oC]

p=20 bar
v=15 m/s

p=60 bar
v=1 m/s
p=80 bar
v=1 m/s