Katalog Produktów

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W związku z obowiązywaniem nowych zasad przetwarzania danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. informujemy że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Temtech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Obrońców Modlina 7,adres e-mail: biuro@temtech.com.pl , tel :122900424,zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2.Celem zbierania danych jest potwierdzanie i realizacja zamówień, przedstawianie ofert, rozliczanie płatności, oraz wystawianie faktur.

3.Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej(UE) 2016/579 z dnia 27.04.2018.

4.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja celu.

6.Państwa dane będą udostępniane:

- naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków,

- podmiotom wspierającym nas w procesie obsługi klienta,

- podmiotom obsługującym  nasze systemy teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym dla nas usługi rachunkowe i prawne,

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,

- organom administracji publicznej, jeżeli wynika to  z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego,

7.Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Wszelkie sprawy oraz decyzje związane z Państwa danymi osobowymi mogą Państwo zgłaszać na adres  e-mail: biuro@temtech.com.pl.