Katalog Produktów

Szczeliwa hybrydowe Gambit

Informacje techniczne

Typ szczeliwa: 6086 Szczeliwo z przędzy PTFE wypełnionej grafitem oraz z przędzy aramidowej zaimpregnowanej PTFE
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
2-13 -200 do 280 oC p=20 bar
v=20 m/s
niezalecane p=300 bar
v=2 m/s

 

Typ szczeliwa: 6087 Szczeliwo splatane diagonalnie z przedzy z włóknistego PTFE z inkorporowanym grafitem i olejem silikonowym oraz krawędziami wzmocnionymi przędzą aramidową impregnowaną PTFE
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
2-13 -200 do 280 oC niezalecane p=200 bar
v=5m/s
p=150 bar
v=2 m/s

 

Typ szczeliwa: 6089 Szczeliwo splatane diagnolanie z przędzy PTFE impregnowanej olejem silikonowym oraz z krawędziami wzmacnianymi przędzą aramidową impregnowaną PTFE
Parametry pracy
pH Zakres temperatur Pompy wirowe Pompy tłokowe Armatura
2-13 -200 do 280 oC niezalecane p=200 bar
v=5m/s
p=150 bar
v=2 m/s